PUP Tczew

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

ABC bezrobotnych i poszukujących pracy

Informator jest adresowany zarówno do osób, które właśnie zakończyły edukację i dopiero rozpoczynają poszukiwanie pracy,  oraz tych osób,  które już pracowały i straciły zatrudnienie.
Urząd pracy obsługuje nie tylko osoby bezrobotne ale aktywnie wspomaga osoby poszukujące pracy, czyli również te, które chcą ją z różnych przyczyn zmienić.

W tym dziale znajdą Państwo podstawowe informacje o rejestracji w urzędzie, statusie osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, ich prawach jak i obowiązkach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm./

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o:

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. , poz. 922) przetwarza dane osobowe osób  zarejestrowanych  w  tutejszym  urzędzie  pracy,  które  gromadzi  w  zarejestrowanym  zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.).

Informujemy, iż w myśl ww. przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie.

Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tutejszym zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu, poprawiania.

Utworzono: 2012-08-02 09:08 | Redagował: Magdalena Sobierajska 2017-07-07 08:06
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 47536

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl