PUP Tczew

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Szkolenia

SZKOLENIA ( forma archiwalna )

Adresaci:
bezrobotni, pracodawcy, bezrobotni i poszukujący pracy
Lokalizacja:
PUP Tczew
Data do:
2017-12-31

Informujemy, że dostępny jest "Plan szkoleń" na 2017 r. dla osób bezrobotnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy, środków EFS - RPO WP.
Realizacja powyższej formy wsparcia odbywać się będzie na podstawie "Zasad realizacji programów rynku pracy w 2017 r."

Szczegółowe informacje

powrót do listy
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 49041

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl