PUP Tczew

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Warsztaty dla uczniów I LO w Tczewie

(2017-12-12)

Po raz kolejny udaliśmy się z wizytą do I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie, aby odkrywać talenty.

Młodzież uczestnicząca w spotkaniach to uczniowie trzecich klas. Zajęcia były połączeniem prezentacji przeprowadzonej przez naszego doradcę zawodowego z pracą w grupach.

Uczniów zapoznaliśmy z definicją talentu. Zapytaliśmy jaka jest różnica między talentem, a umiejętnością. Uczestnicy potrafili celnie i błyskotliwie wychwycić odpowiednie aspekty. Podkreśliliśmy, że aby odkryć swoje talenty należy ponieść pewne ryzyko oraz wykazać się zaangażowaniem i determinacją w swoich działaniach.

Zgodziliśmy się, że jedną z ważniejszych umiejętności jaką powinien posiadać przyszły pracownik jest umiejętność pracy w zespole. Podczas ćwiczeń każdy zespół przygotował swoją graficzną wizję talentu, a później zreferował swoją pracę. Pomimo krótkiego czasu na przygotowanie, uczniowie mieli 5-10 minut, prace te były przemyślane, dobrze uargumentowane i sprawnie przedstawione.

W trakcie naszej wizyty przeprowadziliśmy 2 spotkania, w których uczestniczyło 40 uczniów. Młodzieży dziękujemy za aktywny udział w zajęciach oraz życzymy trafionych wyborów zawodowych w przyszłości.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 284506

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl