PUP Tczew

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarium wydarzeń
601998
Strona główna
466227
Mapa witryny
11786
Chmura tagów
8615
Statystyka strony
6907
Redakcja strony
6082
Polityka prywatności
4122
Zastrzeżenia prawne
3342

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
647277
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
94159
Oferty pracy
59087
Oferty pracy w kraju - CBOP
21542

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
222097
Porady grupowe
128811
Giełdy pracy
74261
Szkolenia
44899
Formy aktywizacji
44784
Staże
36449
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
26388
Prace interwencyjne
20884
Grupowe informacje zawodowe
18042
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
17283
Targi pracy
13610
Roboty publiczne
11138
Prace społecznie użyteczne
10486
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
9652
Spotkania informacyjne
9272
Karta osoby aktywnie poszukującej pracy - bezpłatne przejazdy
4991

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
17398
Kreator CV
11201
Rejestracja przez Internet
9151
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
4317
Newsletter
4005
Profil zaufany
3223

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
44317
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
16368
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
15060
Dokumenty do pobrania
12832
Plan szkoleń
11869
Rejestracja bezrobotnych
10259
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
8700
Rejestracja przez Internet
7972
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
6587
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
6573
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
5941
Szkolenia
5938
Rejestracja poszukujących pracy
5388
Zasiłek dla bezrobotnych
4983
Agencje zatrudnienia
4788
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
4776
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
4760
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
4754
Staże
4645
Wysokość świadczeń pieniężnych
4550
Ustawowa definicja nienależnego świadczenia
4489
Przyznanie statusu bezrobotnego
4217
Inne informacje
4138
Bon stażowy
4030
Pośrednictwo pracy krajowe
3993
Dodatek aktywizacyjny
3953
Stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniu
3921
Środki na podjęcie działalności gospodarczej - niepełnosprawni
3917
Rejestracja przez Internet
3870
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
3760
Przyznanie statusu poszukującego pracy
3646
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
3501
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
3494
Obowiązki bezrobotnych
3450
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
3446
Prawa bezrobotnych
3420
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
3404
Bon zatrudnieniowy
3345
Bon na zasiedlenie
3284
Utrata statusu bezrobotnego
3268
Ubezpieczenie zdrowotne
3244
Prawa poszukujących pracy
3224
Prace interwencyjne
3224
Bon szkoleniowy
3220
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
3205
Poradnictwo zawodowe
3166
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
3135
Utrata statusu poszukującego pracy
3118
Obowiązki poszukujących pracy
3114
Prace społecznie użyteczne
3046
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2958
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
2944
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
2914
Roboty publiczne
2894
Środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej
2799
Plan zajęć w ramach poradnictwa zawodowego
2769
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
2535
Grant na telepracę
2459
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne
2436
Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
2188
Aktywizacja rodziców powracających na rynek pracy
2081
Świadczenie aktywizacyjne
2030
Zwrot kosztów przejazdu
1501
Plan zajęć z aktywnego poszukiwania pracy
1239
Środki na założenie spółdzielni socjalnej
977

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
34910
Staże
11638
Dokumenty do pobrania
10790
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
9344
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
7801
Prace interwencyjne
6555
Zgłoszenie oferty pracy
5924
Pytania i odpowiedzi
4451
Kształcenie pracowników i pracodawcy
4194
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
4063
Jednorazowa refundacja kosztów z tytulu składek ZUS
3920
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
3604
Inne informacje
3495
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
3433
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
3318
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
3297
Pośrednictwo pracy krajowe
3285
Wysokość świadczeń pieniężnych
3257
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
3139
Roboty publiczne
3084
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
3062
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
3038
Aktywizacja osób do 30 roku życia
2979
Prace społecznie użyteczne
2937
Poradnictwo zawodowe
2807
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
2772
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2764
Zwolnienia grupowe
2754
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
2732
Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
2453
"Praca dla młodych" - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne
2120
Bon stażowy
2105
Bon zatrudnieniowy
2051
Aktywizacja rodziców powracających na rynek pracy
2037
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
2010
Grant na telepracę
2003
Świadczenie aktywizacyjne
1855
Konkurs PRACODAWCA ROKU POWIATU TCZEWSKIEGO
1196
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
747
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
691
Laureaci Konkursu
492
Komisja Konkursowa
451
III Tczewskie Targi Pracy
316

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
46851
Galeria zdjęć
31938
Mapa dojazdu
8430
Stopa bezrobocia - Sierpień 2017
6802
Ankieta oceniająca stronę internetową Urzędu
6030
Kierownictwo Urzędu Pracy
5605
Zamówienia publiczne - szkolenia
5087
Książka teleadresowa
4857
Programy i Projekty
4838
Statystyka i analizy
4741
Statystyki graficzne
4607
Inne informacje
4489
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Tczewie
4279
Klasyfikacja zawodów i specjalności
4190
Statystyka lokalnego rynku pracy
4116
Programy i projekty realizowane
3913
Zielona Linia
3900
Przydatne linki
3859
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
3671
Rok 2013
3435
Rok 2012
3314
PKD
3302
Rok 2010
3282
Rok 2001
3238
Rok 2000
3195
Rok 2011
3165
Rok 2003
3149
Rok 2004
3102
Rok 2008
3089
Rok 2006
3069
Rok 2005
3049
Rok 2007
3045
Rok 2009
3045
Rok 2002
3021
Obwieszczenia GUS
2937
Zgłoszone miejsca pracy i aktywizacji zawodowej - statystyka
2908
Analizy i opracowania
2903
Programy i projekty zrealizowane
2832
Rok 2014
2513
Rok 2015
1671
Informacja miesięczna o sytuacji na lokalnym rynku pracy
1604
Projekt "Fundusze unijne szansą na wzrost zatrudnienia w powiecie tczewskim"
1444
Rok 2016
980
Barometr Zawodów
818
Program „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego - Region, Gospodarka i Praca"
733
Rok 2017
350
Rezerwa art.49 pkt 2 i 4-6 ustawy- 2016
256
Galeria wideo
175
Rezerwa -osoby do 30 roku życia-2016
91
Rezerwa-luki kompetencyjne 2017 r.
73
Listy referencyjne i podziękowania
50
Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim III”.
20
Rezerwa FP - 30 plus
11
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6907

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl