PUP Tczew

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarium wydarzeń
648918
Strona główna
487524
Mapa witryny
12412
Chmura tagów
8787
Statystyka strony
7160
Redakcja strony
6297
Polityka prywatności
4214
Zastrzeżenia prawne
3425

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
670442
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
94159
Oferty pracy
62092
Oferty pracy w kraju - CBOP
21973

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
242621
Porady grupowe
134361
Giełdy pracy
78043
Szkolenia
46644
Formy aktywizacji
46021
Staże
37448
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
27192
Prace interwencyjne
21407
Grupowe informacje zawodowe
18536
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
17709
Targi pracy
14066
Roboty publiczne
11522
Prace społecznie użyteczne
10819
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
10008
Spotkania informacyjne
9540
Karta osoby aktywnie poszukującej pracy - bezpłatne przejazdy
5108

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
17871
Kreator CV
11545
Rejestracja przez Internet
9311
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
4398
Newsletter
4078
Profil zaufany
3323

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
45337
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
16769
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
15388
Dokumenty do pobrania
13269
Plan szkoleń
11993
Rejestracja bezrobotnych
10518
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
8896
Rejestracja przez Internet
8132
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
6787
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
6743
Szkolenia
6272
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
6057
Rejestracja poszukujących pracy
5548
Zasiłek dla bezrobotnych
5151
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
4879
Agencje zatrudnienia
4873
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
4872
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
4871
Staże
4764
Wysokość świadczeń pieniężnych
4645
Ustawowa definicja nienależnego świadczenia
4590
Przyznanie statusu bezrobotnego
4329
Inne informacje
4227
Bon stażowy
4134
Dodatek aktywizacyjny
4102
Pośrednictwo pracy krajowe
4098
Rejestracja przez Internet
4006
Środki na podjęcie działalności gospodarczej - niepełnosprawni
4005
Stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniu
3990
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
3869
Przyznanie statusu poszukującego pracy
3736
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
3614
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
3587
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
3563
Obowiązki bezrobotnych
3549
Prawa bezrobotnych
3496
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
3473
Bon zatrudnieniowy
3451
Bon na zasiedlenie
3427
Utrata statusu bezrobotnego
3405
Bon szkoleniowy
3327
Ubezpieczenie zdrowotne
3317
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
3307
Prawa poszukujących pracy
3298
Prace interwencyjne
3286
Poradnictwo zawodowe
3242
Utrata statusu poszukującego pracy
3219
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
3200
Obowiązki poszukujących pracy
3197
Prace społecznie użyteczne
3113
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
3067
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
3021
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
2985
Roboty publiczne
2957
Środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej
2890
Plan zajęć w ramach poradnictwa zawodowego
2855
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
2617
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne
2551
Grant na telepracę
2548
Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
2287
Aktywizacja rodziców powracających na rynek pracy
2157
Świadczenie aktywizacyjne
2096
Zwrot kosztów przejazdu
1713
Plan zajęć z aktywnego poszukiwania pracy
1253
Środki na założenie spółdzielni socjalnej
1067

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
35809
Staże
11886
Dokumenty do pobrania
11192
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
9565
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
7958
Prace interwencyjne
6702
Zgłoszenie oferty pracy
6120
Pytania i odpowiedzi
4592
Kształcenie pracowników i pracodawcy
4410
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
4182
Jednorazowa refundacja kosztów z tytulu składek ZUS
4021
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
3740
Inne informacje
3579
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
3500
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
3402
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
3394
Pośrednictwo pracy krajowe
3375
Wysokość świadczeń pieniężnych
3323
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
3210
Roboty publiczne
3182
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
3127
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
3124
Aktywizacja osób do 30 roku życia
3107
Prace społecznie użyteczne
2988
Poradnictwo zawodowe
2878
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
2833
Zwolnienia grupowe
2831
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2829
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
2782
Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
2552
"Praca dla młodych" - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne
2291
Bon stażowy
2213
Bon zatrudnieniowy
2146
Aktywizacja rodziców powracających na rynek pracy
2112
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
2110
Grant na telepracę
2085
Świadczenie aktywizacyjne
1942
Konkurs PRACODAWCA ROKU POWIATU TCZEWSKIEGO
1309
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
839
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
823
Laureaci Konkursu
587
Komisja Konkursowa
520
III Tczewskie Targi Pracy
410

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
48315
Galeria zdjęć
34067
Mapa dojazdu
8813
Stopa bezrobocia - Wrzesień 2017
7040
Ankieta oceniająca stronę internetową Urzędu
6222
Kierownictwo Urzędu Pracy
5734
Zamówienia publiczne - szkolenia
5179
Książka teleadresowa
4987
Programy i Projekty
4950
Statystyka i analizy
4845
Statystyki graficzne
4742
Inne informacje
4593
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Tczewie
4393
Klasyfikacja zawodów i specjalności
4282
Statystyka lokalnego rynku pracy
4228
Programy i projekty realizowane
4004
Zielona Linia
3981
Przydatne linki
3945
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
3758
Rok 2013
3510
PKD
3398
Rok 2012
3387
Rok 2010
3355
Rok 2001
3314
Rok 2000
3267
Rok 2011
3239
Rok 2003
3223
Rok 2004
3176
Rok 2008
3161
Rok 2006
3139
Rok 2005
3122
Rok 2009
3119
Rok 2007
3117
Rok 2002
3092
Obwieszczenia GUS
2993
Zgłoszone miejsca pracy i aktywizacji zawodowej - statystyka
2979
Analizy i opracowania
2966
Programy i projekty zrealizowane
2902
Rok 2014
2594
Informacja miesięczna o sytuacji na lokalnym rynku pracy
1768
Rok 2015
1746
Projekt "Fundusze unijne szansą na wzrost zatrudnienia w powiecie tczewskim"
1466
Rok 2016
1057
Barometr Zawodów
907
Program „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego - Region, Gospodarka i Praca"
793
Rok 2017
457
Galeria wideo
314
Rezerwa art.49 pkt 2 i 4-6 ustawy- 2016
292
Listy referencyjne i podziękowania
126
Rezerwa -osoby do 30 roku życia-2016
126
Rezerwa-luki kompetencyjne 2017 r.
108
Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim III”.
57
Rezerwa FP - 30 plus
37
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia
35
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7160

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl