PUP Tczew

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarium wydarzeń
717577
Strona główna
516298
Mapa witryny
13258
Chmura tagów
9126
Statystyka strony
7567
Redakcja strony
6676
Polityka prywatności
4392
Zastrzeżenia prawne
3557

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
692543
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
94159
Oferty pracy
65937
Oferty pracy w kraju - CBOP
22763

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
275058
Porady grupowe
144103
Giełdy pracy
84391
Szkolenia
49042
Formy aktywizacji
47979
Staże
38895
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
28248
Prace interwencyjne
22263
Grupowe informacje zawodowe
19456
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
18461
Targi pracy
14881
Roboty publiczne
12109
Prace społecznie użyteczne
11363
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
10585
Spotkania informacyjne
10024
Karta osoby aktywnie poszukującej pracy - bezpłatne przejazdy
5298

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
18534
Kreator CV
12147
Rejestracja przez Internet
9514
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
4558
Newsletter
4226
Profil zaufany
3485

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
46864
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
17258
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
15772
Dokumenty do pobrania
13828
Plan szkoleń
12239
Rejestracja bezrobotnych
10914
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
9221
Rejestracja przez Internet
8352
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
7083
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
6989
Szkolenia
6582
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
6267
Rejestracja poszukujących pracy
5731
Zasiłek dla bezrobotnych
5412
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
5091
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
5066
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
5039
Agencje zatrudnienia
5036
Staże
4941
Wysokość świadczeń pieniężnych
4822
Ustawowa definicja nienależnego świadczenia
4793
Przyznanie statusu bezrobotnego
4478
Inne informacje
4355
Pośrednictwo pracy krajowe
4304
Dodatek aktywizacyjny
4303
Rejestracja przez Internet
4292
Bon stażowy
4289
Środki na podjęcie działalności gospodarczej - niepełnosprawni
4148
Stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniu
4132
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
4028
Przyznanie statusu poszukującego pracy
3867
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
3764
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
3724
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
3691
Obowiązki bezrobotnych
3673
Bon na zasiedlenie
3620
Bon zatrudnieniowy
3609
Prawa bezrobotnych
3605
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
3588
Utrata statusu bezrobotnego
3572
Bon szkoleniowy
3488
Ubezpieczenie zdrowotne
3469
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
3453
Prace interwencyjne
3428
Prawa poszukujących pracy
3410
Poradnictwo zawodowe
3382
Utrata statusu poszukującego pracy
3352
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
3336
Obowiązki poszukujących pracy
3306
Prace społecznie użyteczne
3229
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
3203
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
3136
Roboty publiczne
3100
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
3090
Środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej
3020
Plan zajęć w ramach poradnictwa zawodowego
2977
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
2791
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne
2709
Grant na telepracę
2688
Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
2436
Aktywizacja rodziców powracających na rynek pracy
2314
Świadczenie aktywizacyjne
2214
Zwrot kosztów przejazdu
1985
Plan zajęć z aktywnego poszukiwania pracy
1270
Środki na założenie spółdzielni socjalnej
1191

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
37258
Staże
12201
Dokumenty do pobrania
11767
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
9989
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
8199
Prace interwencyjne
6892
Zgłoszenie oferty pracy
6347
Pytania i odpowiedzi
4846
Kształcenie pracowników i pracodawcy
4836
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
4358
Jednorazowa refundacja kosztów z tytulu składek ZUS
4178
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
3957
Inne informacje
3744
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
3637
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
3557
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
3524
Pośrednictwo pracy krajowe
3522
Wysokość świadczeń pieniężnych
3433
Roboty publiczne
3340
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
3331
Aktywizacja osób do 30 roku życia
3296
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
3266
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
3232
Prace społecznie użyteczne
3079
Poradnictwo zawodowe
3003
Zwolnienia grupowe
2951
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
2943
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2937
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
2887
Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
2719
"Praca dla młodych" - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne
2483
Bon stażowy
2378
Bon zatrudnieniowy
2322
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
2255
Aktywizacja rodziców powracających na rynek pracy
2241
Grant na telepracę
2227
Świadczenie aktywizacyjne
2065
Konkurs PRACODAWCA ROKU POWIATU TCZEWSKIEGO
1476
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
996
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
989
Laureaci Konkursu
717
Komisja Konkursowa
625
III Tczewskie Targi Pracy
543

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
50263
Galeria zdjęć
37797
Mapa dojazdu
9408
Stopa bezrobocia - Listopad 2017
7335
Ankieta oceniająca stronę internetową Urzędu
6563
Kierownictwo Urzędu Pracy
5974
Zamówienia publiczne - szkolenia
5342
Książka teleadresowa
5188
Programy i Projekty
5135
Statystyka i analizy
5002
Statystyki graficzne
4935
Inne informacje
4751
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Tczewie
4581
Klasyfikacja zawodów i specjalności
4440
Statystyka lokalnego rynku pracy
4359
Zielona Linia
4141
Programy i projekty realizowane
4138
Przydatne linki
4102
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
3900
Rok 2013
3635
PKD
3559
Rok 2012
3516
Rok 2010
3481
Rok 2001
3445
Rok 2000
3401
Rok 2011
3371
Rok 2003
3355
Rok 2004
3310
Rok 2008
3279
Rok 2006
3274
Rok 2009
3252
Rok 2005
3248
Rok 2007
3234
Rok 2002
3222
Obwieszczenia GUS
3112
Zgłoszone miejsca pracy i aktywizacji zawodowej - statystyka
3088
Analizy i opracowania
3070
Programy i projekty zrealizowane
2991
Rok 2014
2731
Informacja miesięczna o sytuacji na lokalnym rynku pracy
1969
Rok 2015
1873
Projekt "Fundusze unijne szansą na wzrost zatrudnienia w powiecie tczewskim"
1502
Rok 2016
1203
Barometr Zawodów
1045
Program „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego - Region, Gospodarka i Praca"
878
Rok 2017
627
Galeria wideo
489
Rezerwa art.49 pkt 2 i 4-6 ustawy- 2016
356
Listy referencyjne i podziękowania
283
Rezerwa -osoby do 30 roku życia-2016
194
Rezerwa-luki kompetencyjne 2017 r.
166
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia
157
Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim III”.
106
Rezerwa FP - 30 plus
103
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7567

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl