PUP Tczew

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

 

Usługi elektroniczne dla pracodawców

 

Zgłoszenie oferty pracy

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom

 

Usługi elektroniczne dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Rejestracja przez internet

Uzupełnienie załączników do rejestracji

Przelewy świadczenia na konto

 Zgłoszenie podjęcia pracy

Zgłoszenie rozpoczęcia/wznowienia działalności gospodarczej

 Zgłoszenie wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia zatrudnienia

Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej

Wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy zw względu na nowe miejsce zamieszkania   Wniosek o wydanie zaświadczenia
Utworzono: 2012-08-02 08:05 | Redagował: Wiesława Bettker 2017-11-17 14:20
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 18534

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl